Skip to main content

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser glæder med mindre andet er aftalt skriftligt, når en aftale om køb af ydelser og services bliver indgået med Charlotte Lind og firmaet charlottelind.com.

Alle ydelser og foredrag udgår fra virksomheden charlottelind.com, Svanevej 35, 5000 Odense C. E-mail: kontakt@charlottelind.com

 

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK).

 

Betalingsbetingelser vedr. mentorforløb, foredrag, workshops og andre ydelser

Ved mentorforløb, workshops og andre ydelser betales det fulde beløb, når aftalen bliver indgået (dvs. betaling falder før første samtale afholdes). Betalingen for et samtaleforløb anses som bindende tilmelding til og accept af, at mentorforløbet løber over 6 mdr. Afbrydes forløbet af kunden undervejs, gives der ikke penge retur. Dette glæder også ved ratebetaling, som skal fuldføres trods afbrydelse af forløbet.

Aflyser virksomheden charlottelind.com et helt forløb før opstart, tilbagebetales det fulde indebetalte beløb i DKR til køber. Aflyser virksomheden charlottelind.com dele af et forløb, tilbagebetales et forholdsmæssigt rimeligt beløb i DKR.

Virksomheden charlottelind.com forbeholder sig retten til at afbryde et mentorforløb før det afsluttes i det tilfælde, at kunden gentagne gange ikke overholder aftaler (fx ikke møder op til aftalt tid, gentagne gange aflyser samtaler eller ikke afleverer materiale mellem samtalerne), eller der opstår uoverensstemmelser, det ikke er muligt at finde en løsning på. Der refunderes et rimeligt forholdsmæssigt beløb i denne sammenhæng.

Foredrag købt af virksomheder, foreninger og lign. betales, når aftalen indgås. Aflyser køber foredraget, gives der ikke penge retur.  Aflyses foredraget af virksomheden charlottelind.com, får køber det fulde indbetalte beløb refunderet. Ved force majeure (som fx. coronavirus) refunderes 10% af det samlede beløb i DKR.

 

Praktisk

Samtaler afholdes online via tjenesten Zoom. Charlotte Lind sender link pr. mail forud for samtaler. Linket benyttes gennem hele mentorforløbet. Samtaler afvikles på det på forhånd aftalte tidspunkt. Ved helligdage og ferie kan samtalerne bliver skubbet nogle få dage.

Kunden har ansvar for at have en velfungerende internetforbindelse samt for at være logget på til det aftalte tidspunkt. Samtalen forlænges ikke, hvis kunden møder for sent op til samtalen. Såfremt der kommer ændringer fra virksomheden charlottelind.com, bliver kunden orienteret herom så hurtigt som muligt og senest 24 timer forud for ændringen.

Hvis en samtale bliver aflyst på foranledning af virksomheden charlottelind.com, erstattes denne med en ny samtale efter nærmere aftale.

Aflyser/ændrer kunden en samtale senere end 24 timer før samtalen skal afholdes, anses samtalen for at være gået tabt. Der ydes ikke en erstatningssamtale eller økonomisk kompensation. Ej heller forlænges forløbet.

Fremsendes materiale mellem samtaler ikke rettidigt, vil dette ikke blive taget i betragtning forud for den kommende samtale i mentorforløb.

Ved no show betragtes det som en afholdt samtale. Der ydes ikke kompensation – hverken økonomisk eller i form af en samtale på et andet tidspunkt.

Alle samtaler i mentorforløbet optages og sendes efterfølgende til kunden. Det er kundens eget ansvar at gemme samtalen på sin computer. Når optagelsen er sendt, slettes denne hos virksomheden charlottelind.com.

Alt skriftligt materiale, som kunden sender til virksomheden charlottelind.com, slettes efter endt forløb. Vælger kunden at fortsætte i et nyt forløb, bevares materialet og slettes først, når samarbejdet ophører.

 

Kunden er selv ansvarlig for at møde op til det aftalte tidspunkt, ligesom kunden er ansvarlig for at have en velfungerende internetforbindelse ved online samtaler.

 

Rejseaktiviteter

For rejseaktiviteter vedr. opgaver i Jylland, på Sjælland samt Bornholm faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

 

Rettigheder

Charlotte Lind – ejer af virksomheden charlottelind.com – har alle rettigheder til alt materiale, trykt såvel som digitalt, som stilles til rådighed i relation til mentorforløb, workshops, foredrag og andre ydelser.

Ved køb af ydelser fra virksomheden charlottelind.com opnår køber brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Brugsretten er personlig, og alt materiale må således udelukkende anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Materialet må ikke anvendes kommercielt eller til andre formål end det, hvortil det er købt.

 

Ændring af forretningsbetingelser

Virksomheden charlottelind.com har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

 

 

Odense d. 22. maj 2024