Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser glæder med mindre andet er aftalt skriftligt, når en aftale om køb af ydelser og services bliver indgået med Charlotte Lind og firmaet charlottelind.com.

Alle ydelser og foredrag udgår fra virksomheden charlottelind.com, CVR 37 51 68 13, Svanevej 35, 5000 Odense C. E-mail: kontakt@charlottelind.com

 

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK), og det fremgår, om prisen er inkl. eller eksl. moms.

 

Betalingsbetingelser vedr. foredrag, samtaler og andre ydelser

Mentorforløb og samtaler betales, når aftalen bliver indgået (dvs. du betaler før din session afholdes) – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende ved mentorforløb, og der gives ikke penge retur, hvis køber aflyser. Aflyser virksomheden charlottelind.com et helt forløb, tilbagebetales det fulde beløb til køber. Aflyses dele af et forløb, tilbagebetales et forholdsmæssigt rimeligt beløb.

Foredrag købt af virksomheder, foreninger og lign. betales, når aftalen indgås. Aflyser køber foredraget, gives der ikke penge retur.  Aflyses foredraget af virksomheden charlottelind.com, får køber det fulde indbetalte beløb refunderet. Ved force majeure (som fx. coronavirus) refunderes 10% af det samlede beløb.

 

Praktisk

Mentorforløb og samtaler foregår (som udgangspunkt) live over nettet via tjenesten Zoom. Charlotte Lind sender link pr. mail forud for samtaler. Samtaler afvikles på det aftalte tidspunkt, og køber har ansvar for at være logget på til det aftalte tidspunkt. Såfremt der kommer ændringer, bliver kunden orienteret herom senest 24 timer forud for ændringen.

Hvis en samtale bliver aflyst på foranledning af virksomheden charlottelind.com, erstattes denne med en ny samtale efter nærmere aftale.

Tidspunkt for samtale kan ændres af køber indtil 48 timer før samtalen skal afholdes.

Aflyser/ændrer køber mindre end 24 timer før sessionen, faktureres kr. 550,- inkl. moms.

Ved no show gives det indbetalte beløb ikke retur.
Ved no show, hvor der er indgået særlig, skriftlig aftale om betaling efter samtale, faktureres det fulde beløb (kr. 1.200,- inkl. moms pr. d. 1/6 2020).

Efter endt samtale/mentorsession gives penge ikke retur.

Køber er selv ansvarlig for at møde op online til samtaler eller mentorsession på det aftalte tidspunkt, ligesom køber er ansvarlig for at have en velfungerende internetforbindelse.

 

Rejseaktiviteter

For rejseaktiviteter vedr. opgaver i Jylland, på Sjælland samt Bornholm faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

 

Rettigheder

Charlotte Lind har alle rettigheder til alt materiale, trykt såvel som digitalt, som stilles til rådighed i relation til mentorforløb, O.K – intuitiv sparring og foredrag.

Ved køb af ydelser fra virksomheden charlottelind.com opnår køber brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Brugsretten er personlig, og alt materiale må således udelukkende anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Materialet må ikke anvendes kommercielt eller til andre formål end det, hvortil det er købt.

 

Ændring af forretningsbetingelser

Virksomheden charlottelind.com har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

 

 

Odense d. 1. juni 2020.